Inleiding

Met behulp van Lurn worden lokale allianties in staat gesteld elkaar eenvoudig te vinden en kennis met elkaar te delen. De gedeelde kennis vormt in de loop van de tijd een kennisbank voor alle deelnemers.