AANJAAGTEAM

Het aanjaagteam ondersteunt tijdelijk bestaande lokale allianties en jaagt de oprichting van nieuwe lokale allianties aan. Het team bestaat uit: Marco Florijn (Seastarters), Oscar Balkenende (Brede Alliantie/NRI BV), Frank Kriek (Regioplan), Nickey Smelt (Hart en Have) en Marieke van der Veen (Seastarters).

Er wordt gewerkt langs 4 actielijnen:

  1. Het aanjagen van nieuwe en ondersteunen van bestaande lokale allianties

  2. Onderzoek naar het functioneren en de resultaten van lokale allianties

  3. Wisselwerking tussen de Brede Alliantie en lokale allianties

  4. Ontsluiting van kennis

Bij het aanjagen van de start van 20 nieuwe lokale allianties richt het projectteam zich op een aantal regio’s, aangewezen op basis van de resultaten uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016. De focus ligt op delen van Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg.

Voor reeds bestaande lokale allianties biedt het projectteam ondersteuning naar behoefte en zal telkens sprake zijn van maatwerk naar aanleiding van een ondersteuningsvraag. 

Heeft u vanuit uw lokale alliantie algemene signalen die u wilt voorleggen aan de Brede Alliantie? Dan hoort het team dat ook graag. Het gaat hierbij om signalen die u binnen het netwerk van de lokale alliantie niet zelf kunt oppakken en ook niet apart met een van de (branche-)organisaties op landelijk niveau. Via de signalen en eventuele aanpak daarop ontstaat wisselwerking tussen de Brede Alliantie en de lokale allianties. 

De ontsluiting van kennis wordt fysiek en digitaal aangepakt door middel van: 

  • een conferentie waar deelnemers van lokale allianties elkaar ontmoeten en onderling kennis kunnen delen;

  • dit platform met informatie en tools op www.financieelveiligouderworden.nl;

  • een digitaal kennisuitwisselingssysteem. Dit systeem wordt eerst ingericht en getest met een aantal (leden van) lokale allianties. 

U bereikt het team via info@financieelveiligouderworden.nl