Contactformulier

Financieel Misbruik bij ouderen

De Regionale Alliantie Brabant Noordoost gevestigd te 's-Hertogenbosch staat voor:

  • het bevorderen van het bewustzijn van het veelvuldig voorkomen van financieel misbruik; 

  • het onder de aandacht brengen van het belang van een ketenaanpak door zowel private als publieke partners om financieel misbruik te signaleren en/of aan te pakken; 

  • het presenteren van de Regionale Alliantie als een netwerk waarop een beroep gedaan kan worden als professionals risico’s op of vermoedens van financieel misbruik signaleren. 


Onze (netwerk)partners