Financieel Misbruik bij ouderen

Financiële uitbuiting bij ouderen is een complex probleem. Om dit goed te kunnen herkennen en aan te pakken, heb je kennis en know how nodig bij de professionals. Ook bewustwording van het probleem is een belangrijke factor. We willen dat alle inwoners van Zoetermeer financieel veilig oud kunnen worden en de juiste hulp krijgen, mocht dit nodig zijn.  Dit is de reden geweest om in Zoetermeer een Lokale alliantie op te richten bestaande uit de diverse beroepsgroepen die te maken hebben met ouderen. De kracht van de lokale alliantie Zoetermeer zit hem in de samenwerking tussen verschillende professionals: de zakelijke, zorg- en welzijnssector en overheid werken hierin samen.

De kopgroep van de Lokale alliantie Zoetermeer bestaat uit: Rabobank, Plicare, Huisartspraktijk M.J. Bakker, Palet Welzijn, JHD notarissen, Budgetzorg, Bos van der Burg Advocaten, Vierstroom, Politie Zoetermeer. De gemeente Zoetermeer en de Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer onderschrijven het belang van dit netwerk. 

De alliantie organiseert bijeenkomsten voor de inwoners en  professionals van Zoetermeer.  De bijeenkomsten voor professionals hebben verschillende doelen, het vergroten van kennis over het onderwerp, het geven van gelegenheid tot netwerken om contacten op te doen en te onderhouden, het leren van elkaar door het delen van (anonieme) casuïstiek en stelt doelen voor het komende jaar. De bijeenkomsten voor inwoners van Zoetermeer hebben veelal een informatief karakter. 


Onze (netwerk)partners